Y Kuşağı ve İnovasyon

İyi bir girişimci ve işletme yöneticisi etrafındaki değişimin ve gelişimin hep farkında olmalı ve bu duruma yönelik kedine yön vererek çalışmalı. Bu doğrultuda yapılan araştırmalar, hedef kitlenin değişimi, değişim ve gelişim için beklenenler, atılacak adımlara ışık tutmalı, rehber olmalı.

Bu doğrultuda işletmeler için nesilleri/kuşakları tanımak ve onlara yönelik hareket etmek önemli bir adım olacaktır.

generation-y

Her şeyden önce Y kuşağı aslında önceki kuşaklardan çok farklı. Bilişim teknolojilerinin dünyayı küresel bir yapıya dönüştürerek her şeye hükmettiği ve insanların, işletmelerin yaşam biçimine kadar her şeyi değiştirdiği bir dönemde yaşıyorlar. Değişimle beraber yaşayıp medya ve dijital teknolojilerle gelişip, büyüyorlar. Bu yüzden hem tüketici hem çalışan konumunda olan Y kuşağı, bugünün iş dünyasını zorluyor. Her yeni kuşak kendinden bir öncekini sorguluyor ancak Y kuşağı bunu daha keskin bir şekilde yapıyor. Her ne kadar karakteristik özellikleri coğrafi ve kültürel olarak değişim gösterse de, Y kuşağının kendine has niteliklerini tanımlamak mümkün.

Bu konuda İlkay Zaman’ın IT Advisor’da yer alan yazısına göz atalım. Deloitte Eğitim Vakfı’nın araştırmasına göre Y Kuşağı, inovasyonun hem bireysel hem de kurumsal gelişim için önemli olduğunu belirtiyor ancak Türkiye’de zayıf liderlik ve hiyerarşi, inovatif düşünce karşısında bir tehdit olduğunu söylüyor.

Deloitte tarafından 16 ülkede, Deloitte Eğitim Vakfı tarafından ise Türkiye’de olmak üzere, toplamda 17 ülkede gerçekleştirilen “Y Kuşağı İnovasyon” araştırması oldukça ilginç konulara değiniyor. Yeni jenerasyonun iş dünyasına ve inovasyona bakış açısı ortaya koyan bu araştırmaya mutlaka göz atmanızda fayda var.

en-iyi-lider-yenilik-getirendir

İnovasyon İlk Üç Amaçtan Biri Y Kuşağı inovasyonu, işletmelerin ilk üç amacından biri olarak görüyor. Türkiye dışında araştırmanın yapıldığı diğer 16 ülkede Y Kuşağı inovatif şirketi unvandan bağımsız fikir üretimini destekleyen liderliğe sahip, açık vizyonu olan ve iç süreçlerinin gelişmesini destekleyen bir organizasyon olarak nitelendiriyor. Türkiye’deki Y kuşağı ise düzenli öğrenimi teşvik eden, çalışanların hem bireysel hem de mesleki gelişmelerine olanak tanıyan ve yaratıcılığı teşvik eden organizasyonları inovatif olarak görüyor. Kamunun İnovasyona İhtiyacı YokTürkiye’de inovasyona en çok ihtiyaç duyulan sektörler arasında tüketim, enerji ve teknoloji yer alırken, diğer 16 ülkede eğitim, enerji ve kamu kurumları ilk üç sırayı paylaşıyor. Ayrıca Türkiye’de diğer ülkelerin aksine kamu sektörünün inovasyona ihtiyacı olmadığı belirtiliyor. Teknoloji, tüketim ve üretim ise hem Türkiye’de hem de 16 ülkede inovasyondan sorumlu sektörler olarak belirtiliyor.Hem 16 ülkede (%65), hem de Türkiye’de (%51) Y Kuşağı’nın yarıdan fazlası, inovatif fikirler için desteklenen ve ödüllendirilen bir şirkette çalıştığını belirtiyor. Ancak Y Kuşağı çalıştıkları şirketlerde çok düşük bir oranda unvandan bağımsız fikir yaratımını ve paylaşımını destekleyen bir liderlik anlayışı olduğunu aktarıyor (16 ülke %26, Türkiye %16). Ek olarak Türkiye’deki Y Kuşağı’nın %43’ü çalıştıkları şirketlerin inovatif olduğunu düşünürken bu oran diğer ülkelerde %60’a çıkıyor. Kendilerini Yenilikçi Olarak GörüyorlarAnkete katılan Y Kuşağı kendisini yenilikçi olarak görürken (16 ülke %62, Türkiye %63), geleceğin inovatif bireylerinin karakteristik özelliği olarak yaratıcılığı gösteriyor. Türkiye’de buna girişimcilik de ekleniyor.

dunyanin-en-iyi-ceolari

Türkiye’deki Y Kuşağı’nın üçte biri, şirketlerde ifade özgürlüğünün yeteri kadar uygulanmadığını ve inovasyon için bu özgürlüğün desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. Bu noktada Türk Y Kuşağı finansal yetersizliğin yanı sıra zayıf liderliği (%17) ve hiyerarşiyi (%15), inovasyonun önündeki en önemli engeller olarak görüyor. Diğer 16 ülkede ise finansal yetersizliğin (%22), iç kültürün (%10), değişime karşı direncin (%10) ve zayıf liderliğin (%10) inovasyonu engellediği belirtiliyor.İnovasyon İşin Büyümesi İçin Önemliİnovasyonun işin büyümesi ve gelişmesi açısından büyük önem taşıdığına inanan Y Kuşağı (16 ülke %78, Türkiye %60), bir işin büyümesi ve gelişmesi için finansal başarının yeterli olmadığını, inovasyonun da önemli bir gösterge olduğunu düşünüyor. (16 ülke %87, Türkiye %93). Tüm ülkelerdeki Y Kuşağı toplum üzerinde önemli pozitif etki yaratan inovasyonların iş dünyasını geliştirdiğini düşünüyor ve topluma faydası olan inovasyonlardan kâr elde etmenin işletme için kabul edilebilir olduğunu belirtiyor.

Toplumsal Huzursuzluk En Büyük ZorlukY Kuşağı, Türk toplumunun gelecek 20 yılda karşılaşacağı en büyük zorluğu %45 oranında toplumsal huzursuzluk olarak belirtirken, onu doğal kaynak kıtlığı ve gelir eşitsizliği izliyor. Araştırmanın gerçekleştirildiği diğer 16 ülkede karşılaşılacak zorlukların başında doğal kaynak kıtlığı (%34) yer alırken, bunu enflasyon (%32) ve nüfus yapısındaki değişim (%28) izliyor.

 

Yazar: Ferhat Altun

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar