Satışlarımı Marka İmajı Nasıl Etkiler

Marka imajı tüketicinin zihninde bir ürün veya markayı hatırladığı zaman oluşan düşüncelerin tamamıdır. Yani markanın ruhudur. Müşterilerin zihninde oluşan marka imajı, marka ismi, markanın logosu veya sloganı varsa tüm bunların ürün veya hizmetler ile ilişkilendirip bütünleştirilmesidir. Örneğin; bir markanın reklam müziği çalındığı zaman tüketici zihninde o markayı hayal eder.

Tüketicinin markaya yönelik tutumu ve markanın kalitesine olan güveni marka imajını oluşturmaktadır. Bir marka hakkında gelişen olumlu bir imaj, eklenen değeri arttırarak işletmenin pazarlama çabaları sonucu elde ettiği verimi arttırmasına neden olmaktadır. Tüketici, marka deneyimini çevresindekilere mutlaka bildirir. İşletmelerin burada dikkat etmesi gereken unsur, ağızdan ağıza reklamın etkisinin büyük olacağıdır.

Bu nedenle bir yandan markanın rakiplerden farklılığının üzerinde önemle durulurken, diğer yandan da olumlu bir imaj yaratma çabasının pazarlanan üründen sağlanan getiri üzerindeki etkisi göz ardı edilmemelidir. Olumlu bir marka imajı, marka sadakati üzerinde de etkili olup tüketicilerin ya da kullanıcıların sürekliliğini sağlama konusunda yardımcı olmaktadır.

Marka imajı, tüketicinin markayla ilgili tüm tecrübe ve bilgilerinin sonucu olan algılamalar bütünüdür. Yani tüketicilerin markayı nasıl algıladığıdır.

Marka imajı tüketicilerin satın alma kararlarını etkilediği için marka imajı çalışmalarına pazarlama yöneticileri mutlaka katılmalıdır.

Bir başka bakış açısına göre, marka imajı ürünün kişiye anımsattığı veya çağrıştırdığı duygu ve düşünceler bütünüdür.


Tüm bu hususlar düşünülerek hareket edilmeli ve satış ekibinizle, pazarlama ekibiniz bir araya gelerek markanızın imajını somutlaştırmalıdır. Bu sayede pazarlama unsurları ve satış stratejileri aynı hedefe kilitlenebilir ve istenilen düzeye daha hızlı ulaşılabilir. neuromarketing

Yazar: Ferhat Altun

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar