Dış Ticaret Pazar Araştırması Nasıl Yapılır 2018’de İhracatımız % 7,1 artarak 168,1 Milyar Dolar Oldu

JCI – Genç Liderler ve Girişimciler Derneği

JCI – Genç Liderler ve Girişimciler Derneği

JCI (Junior Chamber International Genç Liderler ve Girişimciler Derneği ), 200 bini aşkın üyesi ile dünyada 115 ülkede faaliyet göstermektedir. Küreselleşen dünyada, evrenselliği benimseyen ve dünya barışını destekleyen bir oluşum olan JCI, üyelerinin liderlik vasıflarını geliştirerek yaşadıkları toplumda pozitif değişime katkıda bulunmalarını hedefler. ICC, UNICEF, AIESEC gibi derneklerle de işbirliği içinde olan JCI, Jacques Chirac (Fransa Cumhurbaşkanı), Valerie Giscard Destaing (Fransa Cumhurbaşkanı), Willy de Clerk (AT Komisyon Başkanı), Gerald Ford (ABD Başkanı), Paul Schulter (Danimarka Başkanı) gibi birçok önemli ismi de üyesi olarak kendi bünyesinde barındırmaktadır. Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği (Junior...

İşletme Sayıları, İşletmelerde Sağlanan İstihdam ve Katma Değer, Açılan-Kapanan İşletme Sayıları

İşletme Sayıları, İşletmelerde Sağlanan İstihdam ve Katma Değer, Açılan-Kapanan İşletme Sayıları

  Tablo 25’te Türkiye’deki işletme ölçeklerine göre işletme sayısı, istihdam ve katma değer verileri, Tablo 26’da ise yıllar bazında açılan-kapanan firma sayıları görülmektedir. Tablodan görüldüğü üzere işletmelerin sayı olarak %99,9’unu KOBİ’ler oluşturmaktadır. KOBİ’lerin istihdamdaki payı %78, katma değerdeki payı ise %55,1’dir. 2012 yılında açılan işletme sayısında meydana gelen artışta, son 5 yılda girişimcilik konusunda verilen desteklerin ve düzenleyici çerçevede yapılan iyileştirmelerin katkısı olduğu söylenebilir. Ancak şirketler uzun bir tasfiye sürecinden sonra kapanabildikleri için 2008 krizinden etkilenen işletmeler 2012 yılı  istatistiklerine yansıyarak kapanan firma sayısında önemli bir artış gözlenmiştir.          

En İyi 50 Küresel Yeşil Marka 2013

En İyi 50 Küresel Yeşil Marka 2013

Marka değerlendirme kurumu Interbrand, 2013’ün En İyi 50 Küresel Yeşil Markası’nı açıkladı. 1974’ten bu yana yaptığı araştırmalarla her yıl dünyanın en iyi markalarını belirleyen Interbrand’ın “En İyi 50 Küresel Yeşil Marka 2013” listesinde ilk sıraları otomotiv devleri aldı. Listeye giren şirketler çevre dostu ürünleriyle getirdiği yenilikler arasında enerji verimliliği, akıllı ambalaj kullanımı, kullanıcılarını daha sürdürülebilir bir yaşam biçimi benimsemeye teşvik edecek faydalar sağlamak üzere üretim yapmakta. Deloitte tarafından desteklenen araştırmada birinci sırada Japonya’nın otomotivde bir numaralı dünya markası olan Toyota yer alıyor. ABD’nin otomotiv devi Ford ikinci sırada yer alırken, yine bir Japonya markası olan Honda ise üçüncü sıradan listeye girdi. Şirketlerin, ürünlerini yeşil marka dünyasına sokma...

Kimdir Bu Melekler: Galata İş Melekleri / Galata Business Angels

Kimdir Bu Melekler: Galata İş Melekleri / Galata Business Angels

Galata İş Melekleri (GBA) önemli yeni girişimleri başlangıçtan başarılı bir çıkışa kadar keşfetmek, onlara rehberlik etmek ve onlar için finansman bulmayı hedefleyen ve Türkiye’deki melek yatırımcıların başarı, nitelik ve niceliğini artırmayı amaçlayan; bunu yaparak yeni kurulan yenilikçi (inovatif) şirketler için daha büyük bir sermaye havuzu oluşturan bir organizasyondur. GBA kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak faaliyetlerde bulunur ve üye melek yatırımcılar ve istekli girişimcilerin başlangıç seviyesinde ki girişimleri konusunda fikir alışverişinde bulundukları ve fırsatlarını tartışmak için bir araya geldikleri bir platform olarak hareket eder. GBA ayrıca sermaye ve piyasalara, ulusal ve uluslararası ağlara erişim sağlar ve gelişmekte olan girişimlere rehberlik...

Ödemeler Artık Online Yapılıyor

Ödemeler Artık Online Yapılıyor

Dünya çapında yüzde 56’lık bir nüfus bankacılık işlemlerini artık online gerçekleştiriyor. Faturasını online ödeyen, otomatik ödeme talimatı veren ya da ödemelerini online olarak onaylayan kişiler bu işlemlerin ne kadar kolay olduğunu ve nasıl alışkanlık haline dönüştüğünü biliyorlar. Burada asıl önemli olan nokta ise, dönem dönem karşılaşılan “hack”lenme veya özel bilgilerin ele geçirilmesi haberlerine rağmen, online işlem yapan nüfusun yarıdan fazlasının online bankacılıkla ilgili içlerinin rahat olduğu. Akıllı teknolojilerle büyüyen daha geniş demografik bir kitleye her geçen gün ulaştığımızı ve güvenlik teknolojilerinin de daha da kapsamlı hale geleceğini göz önünde bulundurarak, bahsettiğimiz yüzde 56’nın çok daha yüksek oranlara çıkacağına inanıyoruz.

KOSGEB Girişimcilik Desteği Başvuru Adımları

KOSGEB Girişimcilik Desteği Başvuru Adımları

Tüketiciye Nasıl Yaklaşılmalı

Tüketiciye Nasıl Yaklaşılmalı

Son yıllarda pazarlama aksiyonları tüketicilerin yanı sıra alışverişçileri de hedef almaya başladı.   Bu değişim, kişinin alışveriş modundayken almaya hazır olduğu mesajlarla, tüketim sırasında açık olduğu mesajların aynı olmadığının farkedilmesiyle meydana geldi. Alışveriş modundaki tüketicilerin satın alma kararını etkilemeyi amaçlayan her türlü pazarlama aksiyonu, özellikle de mağaza içindeki aksiyonlar, Alışverişçi Pazarlaması (Shopper Marketing) adıyla anılmaya başlandı.   Ipsos Perakende Araştırmaları Direktörü Didem Gülyurt şu değerlendirmeleri iletiyor: “Yaptığımız alışverişçi araştırmalarından, bir alışverişçinin markette ortalama 20 dakika civarında zaman geçirdiğini biliyoruz. Market içindeki ürün yoğunluğunu da dikkate aldığımızda, markalar kısıtlı zamanda diğer markalardan ayrışabilmek ve alışverişçinin kararını kendi lehine çevirebilmek ve koruyabilmek...

Çalışan Kadınlar Daha Çok Tüketiyor!

Çalışan Kadınlar Daha Çok Tüketiyor!

Ipsos KMG Hane Tüketim Paneli 34 ilde yayılmış yaklaşık 6.900 haneden oluşuyor ve Türkiye’yi sosyo-ekonomik statü, hane büyüklüğü, bölgeler ve benzeri açılardan temsil edecek şekilde seçiliyor. Toplanan bilgiler yaklaşık 18 milyon haneye projekte ediliyor. Ipsos KMG’nin Çalışan Kadın Raporu’na göre çalışan kadınların hızlı tüketim ürünlerine yaptığı harcamalar çalışmayanlara göre yüzde 20 arttı. Böylece iki grup arasındaki harcama farkı son 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Çalışan kadınların kişisel bakım ürünlerine daha fazla para ayırdığı da dikkat çekti. Çalışan kadınlar, çalışmayanlara göre kâğıt ürünlerine yüzde 10, saç ürünlerine yüzde 13 daha pay ayırıyor. Vücut ürünlerinde bu fark yüzde 38’e yükseliyor. Tercih...

Dünya Markaları Yarışıyor

Dünya Markaları Yarışıyor

Uluslararası marka değer­lendirme kuruluşu Brand Finance, teknoloji sektö­ründe faaliyet gös­teren dünyanın en değerli ilk beş markasını açıklandı. 19 Mart 2014’te New York’ta açıklanacak olan “Dünyanın En Değerli 500 Markası” listesinin bazı ayrın­tıları ise şöyle: Araştırmaya göre geçen yıl 8. sırada bulunan Apple, sahip olduğu 70,6 milyar dolar marka değeri ile teknoloji devi Google’ı geride bırakarak dünyanın en de­ğerli markası konumuna gelmiş bulunuyor. Apple’ın sahip olduğu 70,6 milyar dolarlık marka değeri Brand Finance’in bugüne ka­dar ölçtüğü en yüksek marka değeri olma özelliğini de taşıyor.  Brand Finance CEO’su David Haigh, fikri ve sınaî hakların mar­ka değeri üzerindeki etkisini anlayabilmek için Apple’ın muhteşem...

Satışlarımı Marka İmajı Nasıl Etkiler

Satışlarımı Marka İmajı Nasıl Etkiler

Marka imajı tüketicinin zihninde bir ürün veya markayı hatırladığı zaman oluşan düşüncelerin tamamıdır. Yani markanın ruhudur. Müşterilerin zihninde oluşan marka imajı, marka ismi, markanın logosu veya sloganı varsa tüm bunların ürün veya hizmetler ile ilişkilendirip bütünleştirilmesidir. Örneğin; bir markanın reklam müziği çalındığı zaman tüketici zihninde o markayı hayal eder. Tüketicinin markaya yönelik tutumu ve markanın kalitesine olan güveni marka imajını oluşturmaktadır. Bir marka hakkında gelişen olumlu bir imaj, eklenen değeri arttırarak işletmenin pazarlama çabaları sonucu elde ettiği verimi arttırmasına neden olmaktadır. Tüketici, marka deneyimini çevresindekilere mutlaka bildirir. İşletmelerin burada dikkat etmesi gereken unsur, ağızdan ağıza reklamın etkisinin büyük olacağıdır. Bu...

Biri Marka Mı Dedi ?

Biri Marka Mı Dedi ?

Amerikan Pazarlama Birliği’nin tanımına göre; Marka,”bir isim, terim, işaret, sembol ya da diğer göstergelerin bir satıcının ürününü diğerinden ayırt edici nitelikte olmasıdır”. Stephen King’in söylediği gibi, “Ürün bir fabrikada yapılan bir şeydir, marka ise müşterinin satın aldığı bir şeydir”. Kendisinin fabrikada kozmetik ürettiğini, mağazadaki müşterilerinin ise umut satın aldığını söylerken, Revlon’un kurucusu Charles Revson da benzer bir noktaya işaret etmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere marka zihinlerdeki bir kavram halini almaktadır. Herhangi bir kurumun markası, farklı kişilerin zihninde farklı yelerde olabilir. Markalaşmanın en önemli kurallarından biri faaliyetlerin istikrarlı bir şekilde yürütülmesi ve stratejik plan oluşturularak ilerlenmesine bağlıdır. Bir markanın rakiplerinden farklılaşmasının...

E-ticaret 2013’te yüzde 60 büyüyecek

E-ticaret 2013’te yüzde 60 büyüyecek

BKM‘den açıklanan verilere göre 30.6 milyar TL‘lik bir ciroya ulaşan e-ticaret sektöründe, 2012 yılında internet üzerinden 162 milyon adet işlem gerçekleşti. 2011 yılında yüzde 27.2‘lik büyüme gerçekleştiren e-ticaret sektörü 2012 yılında yüzde 78‘lik büyüme rakamına ulaştı. İşlem başına düşen tutar da yaklaşık 10 TL’lik bir artış göstererek 2012 yılını 174 TL‘den kapattı. Yıl bazında e-ticaret hacminin ortalama yüzde 35’ün üzerinde büyümesi Türkiye’nin küresel çapta dikkat çekmesine neden oluyor. Bu büyüme trendi ile e-ticaret hacminin katlanarak büyümeye devam edeceği tahmin ediliyor. Türkiye’de internet üzerinden alışverişte kadınlar en çok giysi ve dekoratif ürün alışverişi yaparken, erkekler daha çok fonksiyonel ve teknolojik ürünler...

Yöneticilerin İmajı Değişiyor

Yöneticilerin İmajı Değişiyor

Yıllardır bildiğimiz, gördüğümüz takım elbiseli patron imajı değişiyor. Özellikle teknoloji alanındaki yöneticilerin daha rahat bir imajı tercih etmesiyle diğer sektörler de buna ayak uydurmaya başladı: İmaj ve iletişim danışmanı Şahika Güler, yöneticilerin sadece iş hayatlarıyla değil sosyal yaşamlarıyla da görünür olmak istediklerini söylüyor.  Yöneticilerin imajları zaman içinde nasıl değişti? Yöneticilerin imajları, zaman içinde interaktif dünyanın etkileşimiyle köklü biçimde değişti. Yöneticiler nezdinde önceden resmi ve klasik tarz hakim olduğu için sıkıcı bir algı hakimden artık profesyonel ve kurumsal görünüm için çok klasik tarzlar tercih edilmiyor. Yenilikçi, stil sahibi ve bir o kadar da pratik kombinasyonlar tercih edilir hale geldi. ...

İşyeri Açma ve Çalıştırma İçin İstenen Belgeler

İşyeri Açma ve Çalıştırma İçin İstenen Belgeler

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları; 3572 sayılı işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulune Dair Kanun , 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve salahiyet kanunu, 222 sayılı ilk Öğretim Kanunu, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 4250 sayılı İspirtolu İçkiler Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 634 sayılı kat mülkiyeti Kanunu, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili diğer kanun, yönetmelikler ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe...

Limited Şirketleri

Limited Şirketleri

Orta düzey ciroya sahip veya sahip olacağını düşünen işletme sahiplerine uygun bir şirket türüdür.  İki ve daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup ortakların sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirkettir. Limited şirketler asgari 10.000 -TL sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında Limited Şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur. Ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL veya bunun katları olması lazımdır. Limited şirketlerin özellikleri: – Limited şirketin kuruluş işlemleri, anonim şirketin kuruluş işlemlerine göre daha kolaydır. – Şirket bir ticaret unvanına...