Geleneksel Sermaye Melek Yatırımcı Olmaya Hazır Mı? Türkiye’nin 2020 E-ticaret Karnesi Gıda Güvenliği İçin Tarımı Odak Noktası Yapmak Gerekiyor Türkiye’nin En Teknolojik Markaları: TechBrands Turkey Deneyim Mağazacılığı Yaygınlaşıyor

Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonlari, 2013 – 2075

Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonlari, 2013 – 2075

Ülkelerin nüfus dağılımı ile tüketim eğitimleri birbirinden ayrı düşünülemeyecek unsurlardır. Bu sebeple girişimcilerin pazar profilini belirlemek ve hedef kitlesini netleştirilmesi için doğru soruları sormaları ve bunlara uygun cevaplar bulması kaçınılmazdır.

Global Üniversiteli Girişimci Yarışması

Global Üniversiteli Girişimci Yarışması

“Global Üniversiteli Girişimci Yarışması” hakkında 1998 yılında Saint Louis Üniversitesi tarafından başlatılan Global Students Entrepreneur Awards (GSEA), tüm dünyadaki üniversite öğrencileri arasında girişimciliği teşvik etmek ve gelecek kuşak girişimcilerin yetiştirilmesi amacıyla düzenleniyor. Dünyadaki girişimcilik ekosisteminde prestij sahibi olan yarışma Türkiye’de üçüncü yılında, Daikin ana sponsorluğu ve Bizz Consulting işbirliği ile düzenleniyor. Yarışmaya bir yandan üniversiteye devam ederken, bir yandan da kendisine ait bir şirketi olan (minimum 6 aylık) ve onu işleten öğrenciler katıldı. Ülke birincisi olan girişimciler bu yarışma sayesinde Türkiye’de ve Amerika’daki diğer üniversiteli girişimcilerle bilgi ve deneyim paylaşma şansına ve uluslar arası girişimcilik ağlarına dahil olma fırsatını yakalıyorlar....

FATİH Projesi’nde İki Yeni Çağrı Açıldı

FATİH Projesi’nde İki Yeni Çağrı Açıldı

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından kabul edilen “Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi” çerçevesinde “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” ülkemizin öncelikli bilim ve teknoloji alanlarından birisi olarak belirlenmişti.   Ülkemizde uygulamaya geçirilmekte olan Milli Eğitim Bakanlığı FATİH Projesi (Eğitimde Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) kapsamında küçük ve orta ölçekli projelerin destekleneceği “BT0102 – FATİH Projesi Güvenlik ve Mahremiyet Konulu Çağrı” ve “BT0103 – FATİH Projesi İnsan-Bilgisayar Etkileşimi” başlıklı iki yeni çağrı, 19 Temmuz 2013 tarihi itibari ile açıldı.  TÜBİTAK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliği protokolü çerçevesinde ve 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında açılan BT01-FATİH Projesi Bilgi ve İletişim...

KOBİ BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULUR ?

KOBİ BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULUR ?

KOBİ: 250 Kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40.000.000 TL’yi (Kırk Milyon Türk Lirası’nı) aşmayan ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimdir.   KOBİ Tanımı Yönetmeliği gereği; KOSGEB den desteklerinden yararlanabilmeniz için “KOBİ Beyannamesi” formunu ve eklerini internet ortamında doldurarak çıktısını alıp kaşeli ve imzalı olarak istenen belgeler ile birlikte bağlı olduğunuz KOSGEB Birimine teslim etmeniz gerekmektedir.  http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/b.aspx?ref=13 KOSGEB’e vereceğiniz beyanlardaki bilgilerin yanlış olmasından doğacak tüm hukuki ve mali sorumluluk işletmenize ait olacaktır....

Ben Markayı Kokusundan Tanırım…

Ben Markayı Kokusundan Tanırım…

Koku insanlar için son derece önemli bir iletişim aracıdır. Çoğumuz bunun farkında değilizdir. Bunun en önemli sebebi, kokunun bilinç altımıza yerleşmesidir. Gördüğümüz veya duyduğumuz objeleri, nesneleri beynimizde tam olarak canlandırabiliriz ama koku, gözle görülüp, elle tutulmadığı için durum biraz daha farklıdır. Ancak o kokuyu duyduğumuzda beynimiz buna karşılık verir. Rüyalarımızda bile görür, işitiriz ama kokuyu asla algılayamayız. Kokuyu hatırlamak için o kokuyu almak gerekir. Örneğin, kalabalığın içinde yürürken eski sevgilinizin kullanmış olduğu parfümü alır almaz birçok görüntü beyninizde canlanıverir. Duyulan koku az da olsa zihninizde bazı anıları canlandırır. Beyinde yer etmiş kokular unutulmaz, o kokuyu andıran bir kokuyu duysanız dahi...

Müşterinin Yüzünü Güldüren Markalar

Müşterinin Yüzünü Güldüren Markalar

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve uluslararası araştırma kuruluşu KA Araştırma tarafından 81 ilde 6 bin 94 tüketici ile bilgisayar destekli telefon anketi yoluyla yapılan Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksinin (TMME) 30. ölçüm sonuçları açıklandı. 2013 yılının 1. çeyreğinde LPG distribütörleri, cep telefonları, GSM hizmetleri, hızlı servis restoranları ve Banka Kredi Kartları sektörlerini kapsayan araştırma sonuçlarına göre Aygaz, BP Gaz, Mogaz&Lipetgaz, iPhone, Turkcell Hazır Kart, Domino’s Pizza ve Maximum Card müşteri memnuniyetinde lider markalar arasında yer aldı. LPG distribütörleri sektöründe rekabet yoğun LPG Distribütörleri sektöründe liderliği paylaşan markalar Aygaz, BP Gaz veMogaz&Lipetgaz oldu. Yoğun rekabetin gözlendiği sektörde, müşteri memnuniyeti endeksinin 2010 yılından beri...

Türkiye’nin Girişimcilik Haritası…

Türkiye’nin Girişimcilik Haritası…

BIC Angel Investments’ın yaptığı araştırmaya göre girişimcilerin aradığı yatırım tutarı ağırlıkla 50 bin ile 250 bin TL arasında.   BIC Angel Investments, Türkiye’deki girişimcileri daha iyi anlamak amacıyla online bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmanın sonuçlarına göre girişimcilerin yaşadıkları en büyük zorluk sermaye bulmak olurken aradıkları yatırım tutarı ağırlıkla 50 bin ile 250 bin TL arasında değişiyor. Erkekler girişimciliğe 27 yaşında, kadınlar 31 yaşında başlıyor.   Girişimcilik Türkiye’de son yıllarda çok konuşulan, hem devletin hem de özel sektörün odak noktasına yerleşen bir konu olarak dikkat çekiyor. 2013 başından bugüne 200’ün üzerinde projeyi değerlendiren ve geçen altı aylık süre içinde Telefonkilifim.com ve GastroClub’a...

Finansman Sorununa Melekli Çözüm / Etohum

Finansman Sorununa Melekli Çözüm / Etohum

etohum nedir? Yeni ekonomi konusunda bilgi ve fikir sahibi, kendi internet şirketini kurmak isteyen girişimcilerle; şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getirmeyi amaçlayan pazar yeridir.  Başvuru yapanlar arasından seçilecek uygun 40 girişim girişimlerini Etohum Yatırımcı Kulübüne sunacaklardır. Seçilen girişimciler Etohum Girişimcilik Kampına katılabilecek, iş planlarını hazırlarken koçluk ve yönlendirme yapılacak, hazırladıkları iş planlarını bireysel, kurumsal yatırımcı ve şirketlere sunmaları sağlanacaktır. Girişimcilere ofis yeri, danışmanlık ve birçok diğer hizmeti seçilen girişimcilere sunacaktır.  İnternet konusunda yeni iş fikri olan henüz şirketini kurmamış, iş fikrini gerçekleştirmek için şirketini kurmak üzere olan, internet şirketini / girişimi kurmuş, sermaye, yönetim, pazarlama ve diğer desteğe ihtiyacı...

JCI – Genç Liderler ve Girişimciler Derneği

JCI – Genç Liderler ve Girişimciler Derneği

JCI (Junior Chamber International Genç Liderler ve Girişimciler Derneği ), 200 bini aşkın üyesi ile dünyada 115 ülkede faaliyet göstermektedir. Küreselleşen dünyada, evrenselliği benimseyen ve dünya barışını destekleyen bir oluşum olan JCI, üyelerinin liderlik vasıflarını geliştirerek yaşadıkları toplumda pozitif değişime katkıda bulunmalarını hedefler. ICC, UNICEF, AIESEC gibi derneklerle de işbirliği içinde olan JCI, Jacques Chirac (Fransa Cumhurbaşkanı), Valerie Giscard Destaing (Fransa Cumhurbaşkanı), Willy de Clerk (AT Komisyon Başkanı), Gerald Ford (ABD Başkanı), Paul Schulter (Danimarka Başkanı) gibi birçok önemli ismi de üyesi olarak kendi bünyesinde barındırmaktadır. Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği (Junior...

İşletme Sayıları, İşletmelerde Sağlanan İstihdam ve Katma Değer, Açılan-Kapanan İşletme Sayıları

İşletme Sayıları, İşletmelerde Sağlanan İstihdam ve Katma Değer, Açılan-Kapanan İşletme Sayıları

  Tablo 25’te Türkiye’deki işletme ölçeklerine göre işletme sayısı, istihdam ve katma değer verileri, Tablo 26’da ise yıllar bazında açılan-kapanan firma sayıları görülmektedir. Tablodan görüldüğü üzere işletmelerin sayı olarak %99,9’unu KOBİ’ler oluşturmaktadır. KOBİ’lerin istihdamdaki payı %78, katma değerdeki payı ise %55,1’dir. 2012 yılında açılan işletme sayısında meydana gelen artışta, son 5 yılda girişimcilik konusunda verilen desteklerin ve düzenleyici çerçevede yapılan iyileştirmelerin katkısı olduğu söylenebilir. Ancak şirketler uzun bir tasfiye sürecinden sonra kapanabildikleri için 2008 krizinden etkilenen işletmeler 2012 yılı  istatistiklerine yansıyarak kapanan firma sayısında önemli bir artış gözlenmiştir.          

En İyi 50 Küresel Yeşil Marka 2013

En İyi 50 Küresel Yeşil Marka 2013

Marka değerlendirme kurumu Interbrand, 2013’ün En İyi 50 Küresel Yeşil Markası’nı açıkladı. 1974’ten bu yana yaptığı araştırmalarla her yıl dünyanın en iyi markalarını belirleyen Interbrand’ın “En İyi 50 Küresel Yeşil Marka 2013” listesinde ilk sıraları otomotiv devleri aldı. Listeye giren şirketler çevre dostu ürünleriyle getirdiği yenilikler arasında enerji verimliliği, akıllı ambalaj kullanımı, kullanıcılarını daha sürdürülebilir bir yaşam biçimi benimsemeye teşvik edecek faydalar sağlamak üzere üretim yapmakta. Deloitte tarafından desteklenen araştırmada birinci sırada Japonya’nın otomotivde bir numaralı dünya markası olan Toyota yer alıyor. ABD’nin otomotiv devi Ford ikinci sırada yer alırken, yine bir Japonya markası olan Honda ise üçüncü sıradan listeye girdi. Şirketlerin, ürünlerini yeşil marka dünyasına sokma...

Kimdir Bu Melekler: Galata İş Melekleri / Galata Business Angels

Kimdir Bu Melekler: Galata İş Melekleri / Galata Business Angels

Galata İş Melekleri (GBA) önemli yeni girişimleri başlangıçtan başarılı bir çıkışa kadar keşfetmek, onlara rehberlik etmek ve onlar için finansman bulmayı hedefleyen ve Türkiye’deki melek yatırımcıların başarı, nitelik ve niceliğini artırmayı amaçlayan; bunu yaparak yeni kurulan yenilikçi (inovatif) şirketler için daha büyük bir sermaye havuzu oluşturan bir organizasyondur. GBA kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak faaliyetlerde bulunur ve üye melek yatırımcılar ve istekli girişimcilerin başlangıç seviyesinde ki girişimleri konusunda fikir alışverişinde bulundukları ve fırsatlarını tartışmak için bir araya geldikleri bir platform olarak hareket eder. GBA ayrıca sermaye ve piyasalara, ulusal ve uluslararası ağlara erişim sağlar ve gelişmekte olan girişimlere rehberlik...

Ödemeler Artık Online Yapılıyor

Ödemeler Artık Online Yapılıyor

Dünya çapında yüzde 56’lık bir nüfus bankacılık işlemlerini artık online gerçekleştiriyor. Faturasını online ödeyen, otomatik ödeme talimatı veren ya da ödemelerini online olarak onaylayan kişiler bu işlemlerin ne kadar kolay olduğunu ve nasıl alışkanlık haline dönüştüğünü biliyorlar. Burada asıl önemli olan nokta ise, dönem dönem karşılaşılan “hack”lenme veya özel bilgilerin ele geçirilmesi haberlerine rağmen, online işlem yapan nüfusun yarıdan fazlasının online bankacılıkla ilgili içlerinin rahat olduğu. Akıllı teknolojilerle büyüyen daha geniş demografik bir kitleye her geçen gün ulaştığımızı ve güvenlik teknolojilerinin de daha da kapsamlı hale geleceğini göz önünde bulundurarak, bahsettiğimiz yüzde 56’nın çok daha yüksek oranlara çıkacağına inanıyoruz.

KOSGEB Girişimcilik Desteği Başvuru Adımları

KOSGEB Girişimcilik Desteği Başvuru Adımları

Tüketiciye Nasıl Yaklaşılmalı

Tüketiciye Nasıl Yaklaşılmalı

Son yıllarda pazarlama aksiyonları tüketicilerin yanı sıra alışverişçileri de hedef almaya başladı.   Bu değişim, kişinin alışveriş modundayken almaya hazır olduğu mesajlarla, tüketim sırasında açık olduğu mesajların aynı olmadığının farkedilmesiyle meydana geldi. Alışveriş modundaki tüketicilerin satın alma kararını etkilemeyi amaçlayan her türlü pazarlama aksiyonu, özellikle de mağaza içindeki aksiyonlar, Alışverişçi Pazarlaması (Shopper Marketing) adıyla anılmaya başlandı.   Ipsos Perakende Araştırmaları Direktörü Didem Gülyurt şu değerlendirmeleri iletiyor: “Yaptığımız alışverişçi araştırmalarından, bir alışverişçinin markette ortalama 20 dakika civarında zaman geçirdiğini biliyoruz. Market içindeki ürün yoğunluğunu da dikkate aldığımızda, markalar kısıtlı zamanda diğer markalardan ayrışabilmek ve alışverişçinin kararını kendi lehine çevirebilmek ve koruyabilmek...