KOSGEB Yeni Girişimci Desteği ve Süreçleri

KOSGEB’İN AMACI 

 • KOBİ’lerin Ekonomideki Payını ve Etkinliğini Artırmak

 • Küresel Rekabet Güçlerini Yükseltmek

 • Teknolojik Düzeylerini Geliştirmek

 kosgeb-logosu

KİMLER KOSGEB DESTEKLERİNDEN YARARLANABİLİR?

 • Çalışan sayısı 250’nin altında olan,

 • Net satış hasılatı veya mali bilançosu 40 milyon TL. ve altında olan,

 • NACE sektör kodlamasına kapsamında Bakanlar Kurulunca desteklenmesi uygun bulunan sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler

 

HANGİ SEKTÖRLEDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER KOSGEB DESTEKLERİNDEN YARARLANAMAZ?

 • Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektöründe olanlar,

 • Sadece alkollü içecek toptan ticareti yapanlar

 • Tütün ürünlerinin toptan ticareti

 • Sadece; bar,taverna, kokteyl salonu, diskotek, birahane, kahve salonu hizmeti verenler,

 • Sadece; sinema filmi, video yapım ve dağıtım faaliyetleri,

 • Ses kaydı ve müzik yayıncılığı kaydı,

 • Finans ve sigorta faaliyetleri,

 • Gayrimenkul faaliyetleri

 • Hukuk ve muhasebe faaliyetleri

 • Veteriner hizmetleri

 • Okul faaliyetleri

 • Hastane hizmetleri

 • Dişçilik hizmetleri

 • Yatılı bakım faaliyetleri,

 • Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri,

 • Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri,

 • Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri,

 • Hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu faaliyetleri

 

KOSGEB DESTEKLERİNDEN NASIL YARARLANILIR?

 

 • İlk müracaat http://destek.kosgeb.gov.tr adresine girilerek yapılmaktadır.

 • İlk müracaatın ardından http://destek.kosgeb.gov.tr adresinden KOBİ Bilgi Beyannamesi doldurularak Ek belgelerle beraber KOSGEB Merkezine teslim edilmelidir.

 

DESTEĞİN AMACI

 

 • Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,

 • Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,

 • Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,

 • İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,

 • İstihdamın artırılması,

 • Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.

 

Bu destekten;

Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler faydalanabilir.

EĞİTİMİN KAPSAMI

 • Minimum 70 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması).

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b) tarafından düzenlenebilir.

 • Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir.

 • Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.

 

KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ DESTEKLEME SÜRECİ

 

1. Eğitim bitiş tarihinden sonraki bir tarihte işletmenin “resmi açılışının” yapılması

2. KOSGEB’ e Başvuru

*Yeni Girişimci Desteği Başvuru Formu

*Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi

*Girişimci İş Planı

*Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat, ofis donanımı için proforma faturalar veya fiyat teklifleri

*Makine-teçhizat için ekipmanın yaşını gösteren belge (ikinci el makine-teçhizat alımı halinde istenir/0-3 yaşında olmalı)

*Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi

*İmza Sirküleri / Beyannamesi

3. İş planının ve eklerin incelenmesi, uygun ise KURUL’a sevk edilmesi

4. Kurulun Değerlendirmesi

5. İşletmeden KOBİ Beyannamesi Alınması

6. İşletmeden Girişimcilik Destek Programı Taahhütnamesi Alınması

7. Taahhütnamenin KOSGEB evrak kayda alınması (Bu tarih desteğin başlangıç tarihi olacaktır)

8. Kurul kararının alınması ve taahhütnamenin verilmesinden sonra İşletmenin proforma fatura aldığı işletmelerden, makine-teçhizat-ofis donanım ile ilgili gerçek faturaları alması (malın gerçek alımının yapılması) ve fatura tutarının “tamamının” o işletme hesaplarına ödenmesi

9. Destek talebi ile KOSGEB’e başvuru yapılması

YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ DESTEK UNSURLARI

DESTEK UNSURLARI 4 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

A) İŞLETME KURULUŞ DESTEĞİ

İşletme kuruluş giderleri (işletmenin KOSGEB veritabanına başvurusundan önceki, sicil kaydı, oda kaydı, kuruluşa ilişkin noter masrafları, zorunlu izin ve ruhsat giderleri) için 3.000 (üç bin) TL,

 

B) KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE, TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM DESTEĞİ

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 12 (on iki) ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve ofis donanımları ve yazılım için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 15.000 (on beş bin) TL’dir.

 

C) İŞLETME GİDERLERİ DESTEĞİ

 • Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak verilen desteğin üst limiti her ay için 1.000 (bin) TL olmak üzere toplam 12.000 (on iki bin) TL’dir.

 • Personel net ücretleri (asgari geçim indirimi net ücrete dahil edilmez),

 • Elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde ürün/hizmet üretim amaçlı kullanılan makinelere ait yakıt giderleri.

 

D) SABİT YATIRIM DESTEĞİ

 • Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilen bu desteğin üst limiti 70.000 (yetmiş bin) TL’dir.

 • Geri ödemeli destek kapsamında yapılacak geri ödemeler, desteğin başlangıç tarihinden sonraki 24 (yirmi dört) ayı ödemesiz olmak üzere, 3 (üç)’er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır.

 • Geri ödemeli destekte faiz ve komisyon uygulanmaz.

 • Banka teminatı gereklidir.

 

DESTEKLENEN SEKTÖRLER NELERDİR ?

KOSGEB 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. KOSGEB’in 1990-2009 yılları arasında imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar takdirle karşılanmış ve 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ’lerin de geliştirilmesi görevi KOSGEB’e verilmiştir. 18 Eylül 2009 Tarihinde alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile, KOSGEB’in geliştirilmesinden sorumlu olduğu KOBİ sektörleri belirlenmiştir.

 

DESTEK ALABİLECEK SEKTÖRLER LİSTESİ : http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/b.aspx?ref=16  

 KOSGEB YÖNETMELİĞİ

Yazar: Ferhat Altun

Bu yazıyı paylaş

 • facebook-share
 • tweet-it
 • friendfeed
 • plus-it

yorumlar