KOSGEB Girişimcilik Desteği Devam Ederken Tasfiye-Kapanma veya İflas Halinde Ne Olacak?

2013 Temmuz ayında KOSGEB tarafından Girişimcilik Destek programıyla ilgili bazı güncellemeler yapıldı. Özellikle 70 saatlik Yeni Girişimcilik Eğitim Programı’nı tamamlayıp işletmesinin resmi açılışını gerçekleştiren ve sonrasında KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırarak iş planını kurula sunan girişimciler, kuruldan iş planlarının onayını alarak destek sürecini takip etmekteler…

 19225-iflas_bayragi-300X250

Her işletmenin asıl kuruluş amacının kar etmek olduğunu düşünürsek, belli dönemlerde ürün ve hizmetlerinin satış beklentilerini karşılayamayan veya farklı nedenlerle işletmesini kapatmak veya tasfiye etmek zorunda kalan işletmelerin KOSGEB’den aldıkları hibe ve kredileri geri ödeme koşulları tartışılmaktaydı. Yeni düzenleme ile etraftan duyduğumuz şehir efsanesine dönüşmüş yanıltıcı bilgilere ve bu tartışmaya son verildi.

KOSGEB’in ilgili konuda izleyeceği süreci aşağıda sizlere aktarıyorum.

“Destek sürecinde işletmenin veya işletici kuruluşun tasfiyesi, kapanması veya kurul tarafından desteğin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır. Destek süreci sonlandırılan işletme/İŞGEM işletici kuruluşunun gerekçesi Kurul tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; işletme/İŞGEM işletici kuruluşun kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde; yapılan geri ödemeli destekler kurul karar tarihinde muaccel hale gelir ve teminat mektubu nakde çevrilmek suretiyle, geri ödemesiz destekler ise ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.”

[1] 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile aşağıdaki fıkra kaldırılmıştır.  Kaldırılan fıkra: (13) İşletmenin/işletici kuruluşun tasfiyesi halinde destek süreci sonlandırılır. İşletmenin/işletici kuruluşun, devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nev’i değişikliği durumunda ise, bu husus Kurul’da değerlendirilerek; destek sürecinin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

[1] 02/08/2012 tarih ve 11043 sayılı OLUR ile eklenen fıkra kabul edilmiştir.

[1] 08/07/2013 tarih ve 8826 sayılı OLUR değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (14) Destek sürecinde işletmenin veya işletici kuruluşun tasfiyesinin başlaması, kapanması veya Kurul tarafından desteğin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır.

Detaylı bilgi için: http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=8

 

http://www.ferhataltun.com

http://www.kosgeb.gov.tr

Yazar: Ferhat Altun

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar