KOBİ’ler İçin Kurumsallaşma ve Markalaşma Desteği

KOSGEB, KOBİ Proje Destek Programı kapsamında 100 Milyon TL’lik bütçe ile “KOBİ’lerin Yönetim Becerilerinin ve Kurumsal Yetkinliklerinin Geliştirilmesi” ve “KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi” konu başlıklarında projeleri destekliyor.

satranç-el

Son başvuru tarihi 20 Mart 2015’tir.

Başvuru yapılabilecek 2 konudan biriyle başvuru gerçekleştirilecektir.

1: KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek Konu

2: KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi

KOBİ’lerin yıllardır büyüme ve kalkınma yolunda, önlerinde engel unsuru olan kurumsallaşma ve markalaşma için KOSGEB tarafından önemli bir destek hazırlandı.

markalasma

KOBİ’lerin sağlıklı bir biçimde büyüyebilmesi, daha uzun ömürlü olabilmesi ve ekonomideki etkinliklerinin attırılabilmesi için özellikle yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi büyük önem arzetmektedir. Bununla birlikte, günümüz inovasyon odaklı rekabet anlayışı dikkate alındığında; tüketici etkisi, mal ve hizmetlerin dünya pazarlarına ve yerel pazarlara markalanarak sunulmasının bir zorunluluk haline geldiği gerçeğinden hareketle, KOBİ’lerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarında ve marka olmalarında doğru stratejilere ihtiyaçları bulunduğu bir gerçektir.

Ülkemizde işletmelerin %99’unu oluşturan KOBİ’lerin yapısı büyük çoğunlukla aile şirketi şeklindedir. Bu işletmeler kurucu ve çevresindeki az sayıda çalışanı ile hızlı ilerleyen işletmeler olup belirli bir büyüklüğe ulaştıklarında sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu işletmelerde bütüncül ve sistemli bir yaklaşım olmaması, işletme faaliyetlerinde kontrol ve kurucuya bağlı olarak hayatını sürdürmeleri, yaşam ömürlerini kısaltan bir faktör olarak görülmektedir. İşte kurumsallaşma özellikle aile işletmelerinde faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve yaşam süresinin uzatılması açısından büyük önem arzetmektedir.

Aile Şirketleri-7

Günümüzde yaşanan hızlı değişimler ve yeni gelişmeler işletmelerin eski kurallara göre rekabet edebilmelerini olanaksız hale getirmiş bulunmaktadır. Zira dünya genelinde işletmeler, pazar paylarını arttırabilmek ve rekabet edebilmek için yenilikçilik, teknoloji ve markalaşmayı önceliklendirmekte ve hem ar-ge faaliyetlerine hem de markalaşmaya ciddi yatırım yapmayı zorunlu hale getirmiştir.

Keza markalaşma ve kurumsallaşma arasında da doğrusal bir ilişkiden bahsedilmektedir. Bir işletmenin markalaşabilmesi için öncelikle kurumsal bir yapı varlığının olması ön şart olarak kabul edilmektedir. Marka her ne kadar yenilikçiliğin getirisini garanti altına alsa da, bunu sürdürülebilir kılmak için kurumsal bir yönetim anlayışını da beraberinde tesis etmek gerekir.

images

KOSGEB, bu tespitlerden yola çıkarak, KOBİ Proje Destek Programı kapsamında “KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek” ve “KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi” konularında çağrıya çıkılmıştır.

Çağrı Takvimi

*Çağrı Açılış Tarihi: 30 Ocak 2015

*Çağrı Kapanış Tarihi: 20 Mart 2015 – saat 23.59

*Proje başvuru formunun işletme tarafından www.kosgeb.gov.tr üzerinden doldurularak onaylanması gereken en son tarihi ifade etmektedir.

Proje Başvurusu

*Proje Başvuru Formu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden doldurulup çıktısı alınarak eki belgelerle birlikte İlgili KOSGEB Hizmet Merkezine verilir.

Destek Şartları

Proje süresi: en az 6 ay en fazla 24 Ay

KOSGEB Destek üst sınırı : 150.000 TL

Destek Oranı: 1. ve 2. Bölgelerde %50, 3., 4., 5., ve 6. Bölgelerde %60 – (İstanbul, Ankara, İzmir %50)

Detyalı bilgi : http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=3

Yazar: Ferhat Altun

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar