KOBİ’ler İçin Kontrol Listesinin Önemi

Kontrol listeleri, işletmelerin kaynak kullanımı ve atık oluşumu konularındaki mevcut durumlarını gözden geçirerek düzenleme ve iyileştirme yapmaları gereken alanları belirleyebilmeleri amacıyla oluşturulmuştur. Kontrol listelerinde yer alan basit ve düşük maliyetli önlemler, işletmelerin verimliliklerini artırmalarının yanısıra hammadde, su ve enerji tasarrufu sağlamaları ve çevre kirliliğini önlemeleri açısından önemlidir. Bu kontrol listeleri, işletmelerin çevresel ve ekonomik açıdan kazanç sağlamasının yanında yasalara daha kolay uyum sağlamaları konusunda da işletmelere yardımcı olacaktır. Kontrol listeleri, 5 ana başlıktan oluşmaktadır:

 checklist

1. ATIK AZALTIMI VE MALZEME TASARRUFU

a. Genel

b. Kimyasal ve tehlikeli maddeler

 

2. DEPOLAMA VE TAŞIMA

a. Genel

 

3. SU VE ATIK SU

a. Su

b. Atık su

 

4. ENERJİ

a. Genel

b. Isıtma ve soğutma

c. Üretim süreci

d. Işıklandırma

 

5. EMİSYON

 

 incident-report-checklist

Kontrol listelerindeki sorulardan yola çıkarak yapılacak iyileştirmelerin işletmeye sağlayacağı başlıca yararlar şunlardır:

 

 • Oluşan atıkların ve emisyonların kaynaklarının, miktarlarının ve içeriklerinin belirlenmesi.

 

 • Üretimdeki temel işlemler, kullanılan hammadde, üretilen ürünler, su kullanımı ve atıklarla ilgili bilgi toplanması.

 

 • Proseste etkin olmayan ve zayıf alanların belirlenmesi, kayıpların azaltılması.

 

 • Atık azaltımı ile ilgili hedeflerin belirlenmesi.

 

 • Uygun maliyetli önlemlerin geliştirilmesi.

 

 • Çalışanların bu konuda bilinçlendirilmeleri.

 

 • Hammadde ve malzemelerin kullanımının/kaybının azaltılması (sızıntı ve dökülmelerin önlenmesi, fire oranının azaltılması, ekipman bakımı, kalibrasyon ve ölçme vb.) ve bilinçli atık yönetimi (atıkların yeniden kullanılması, geri kazanılması vb.).

 

 • Taşıma ve depolama süreçlerinin iyileştirilmesi (güvenilir taşıma ve depolamanın sağlanması, depolama alanının temizlenmesi ve düzenlenmesi vb.).

 

 • Su tasarrufu sağlanması (su kaçaklarının önlenmesi, suyun yeniden kullanılması vb.).

 

 • Enerji tasarrufu sağlanması (boru izolasyonu vb.).

 

 • İşletme verimliliğinin artması.

 

 • AB’ye uyum sürecinde çevre mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kolaylık sağlanması.

Kontrol listeleri işletmenizin çevresel açıdan temel bir değerlendirmesini yapmanızda yardımcı olacaktır. Şüphesiz daha karmaşık ve ileri düzeyde iyileştirme gerektiren eko-verimlilik uygulamaları daha detaylı bir çalışma ve
uzmanlık gerektirecektir. Fakat söz konusu kılavuz ve kontrol listeleri ile ilk değerlendirmenizi ve işletme analizini yapmanız, temel ve basit önlemleri işletmenizde uygulamanız mümkündür.

images

Kontrol listelerindeki her soru için sizin durumunuza uyan doğru cevabı (evet, hayır veya uygun değil) işaretleyiniz. “Uygun değil” seçeneği, işletmenin mevcut durumuna ve yapısına uymayan, dolayısıyla “evet” veya “hayır” denilemeyecek sorular için konulmuştur. Listede “evet” cevabını verdiğiniz sorular, çevresel ve ekonomik gelişme sağlamak amacıyla gereken faaliyetleri yerine getirdiğiniz anlamına gelmektedir. Daha ileri seviyede çalışmalar için kılavuzun sonunda verilen kaynaklardan ve internet adreslerinden faydalanabilirsiniz. “Hayır” cevabı
verdiğiniz sorular ise bu alanlarda çeşitli iyileştirmeler yapmanız gerektiğini göstermektedir. Bu durumda soruların altındaki yol gösterici açıklamalardan, kılavuzun arkasındaki ilgili linklerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca, KOBİ’ler için
çevre yönetimi konusunda çevre mevzuatının uygulanmasını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için analiz edilmiş bilgilerin, bilgisayar ortamında ve arama motoru desteğinde verildiği “cevre.kosgeb.gov.tr” adresinden yararlanabilirsiniz.

Yazar: Ferhat Altun

Bu yazıyı paylaş

 • facebook-share
 • tweet-it
 • friendfeed
 • plus-it

yorumlar