İşletme Sayıları, İşletmelerde Sağlanan İstihdam ve Katma Değer, Açılan-Kapanan İşletme Sayıları

 

Tablo 25’te Türkiye’deki işletme ölçeklerine göre işletme sayısı, istihdam ve katma değer verileri, Tablo 26’da ise yıllar bazında açılan-kapanan firma sayıları görülmektedir. Tablodan görüldüğü üzere işletmelerin sayı olarak %99,9’unu KOBİ’ler oluşturmaktadır. KOBİ’lerin istihdamdaki payı %78, katma değerdeki payı ise %55,1’dir.

2012 yılında açılan işletme sayısında meydana gelen artışta, son 5 yılda girişimcilik konusunda verilen desteklerin ve düzenleyici çerçevede yapılan iyileştirmelerin katkısı olduğu söylenebilir. Ancak şirketler uzun bir tasfiye sürecinden sonra kapanabildikleri için 2008 krizinden etkilenen işletmeler 2012 yılı  istatistiklerine yansıyarak kapanan firma sayısında önemli bir artış gözlenmiştir.

 

İşletme-İstihdah İstatiklerimakine

 

 

 

 

Yazar: Ferhat Altun

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar