İhracatın KOBİ’leri…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Buna göre dış ticaret istatistikleri ve iş kayıtları sistemi kullanılarak elde edilen verilere göre, 2012 yılında 55 bin 957 girişim ihracat, 63 bin 718 girişim ithalat yaptı. İhracatın yüzde 62,6’sı, ithalatın ise yüzde 38,5’i 1-249 çalışanı bulunan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tarafından gerçekleştirildi.

 12970-gemi-ve-yat-ihracatinda-zirveye-yelken-acti

TÜİK verilerine göre İhracatın yüzde 62,6’sını, ithalatın ise yüzde 38,5’ini KOBİ’ler gerçekleştirdi. İhracatın yüzde 49’unu ilk 100 girişim, ithalatın ise yüzde 51,4’ünü ilk 50 girişim yaptı. En çok ihracat yapan ilk 5 girişim toplam ihracatın yüzde 19’una, en çok ithalat yapan ilk 5 girişim ise ithalatın yüzde 27’sine imza attı. İhracatta ilk 5 girişimin sanayi sektöründeki payı yüzde 18,4, ticaret sektöründe ise yüzde 19,9 oldu. İthalatta ilk 5 girişim sanayi sektöründe yüzde 22,8 paya sahip iken, bu pay ticaret sektöründe yüzde 13,6 olarak gerçekleşti.

İhracatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 20,6 iken, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 24,3, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,7, 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 37,2 oldu.

İthalatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 6,2, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 14,3, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,9, 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 61,4 oldu.

Girişimin ana faaliyetine göre ihracatın yüzde 56,8’i, ithalatın ise yüzde 53,5’i sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı yüzde 39,1, ithalattaki payı ise yüzde 30,6 düzeyinde gerçekleşti.

Sanayi sektörünün ihracatının yüzde 61,4’ü 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimler tarafından yapıldı. Ticaret sektörünün ihracatında ise, yüzde 96,2 payla 1-249 kişi çalışan KOBİ’ler en yüksek paya sahip grup oldu. Sanayi sektörü tarafından yapılan ithalatta yüzde 76,1 payla 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimler en yüksek paya sahip olurken, ticaret sektörü tarafından yapılan ithalatta ise, yüzde 70,2 payla 1-249 kişi çalışan KOBİ’ler en yüksek paya sahip oldu.

Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin 2012 yılı ihracatının yüzde 43,7’si AB ülkelerine, yüzde 21,6’sı Yakın ve Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirildi. AB ülkelerine yapılan ihracatın yüzde 63,9’u sanayi, yüzde 34,1’i ise ticaret sektöründeki girişimler tarafından yapıldı.

Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ithalatının yüzde 39,4’ünü AB’den, yüzde 17,6’sını diğer Asya ülkelerinden, yüzde 13,2’sini ise AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden gerçekleştirdi. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin en çok ithalat yaptığı ülke grupları sırasıyla yüzde 42,7 ile AB, yüzde 33,5’i diğer Asya ve yüzde 9,2’si ise AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri oldu.

Sanayi ürünleri ihracatının yüzde 57,8’ini ana faaliyeti sanayi olan girişimler, yüzde 38,3’ünü ise ana faaliyeti ticaret olan girişimler gerçekleştirdi. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin yaptığı ihracatın ise yüzde 95,8’i imalat sanayi ürünleri, yüzde 2,1’i tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oldu.

Girişimin ana faaliyetine göre, sanayi ürünleri ithalatının yüzde 52,4’ü sanayi, yüzde 38,1’i ticaret ve yüzde 9,4’ü diğer sektörler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin ithalatının yüzde 72,7’sini imalat sanayi ürünleri, yüzde 16’sını madencilik ürünleri ve yüzde 3,4’ünü ise tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturdu.

Yazar: Ferhat Altun

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar