Genç Çiftçiye 30 Bin TL Hibe

“Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi” programı kapsamındaki 30 bin liraya kadar hibe kredisi için başvurular 7 Nisan- 5 Mayıs 2017 tarihlerinde alınacak.

Gıda, Tarım ve hayvancılık Bakanlığı’nın hazırladığı, “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” 31 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, genç çiftçi hibe desteğinden yararlanmak için gerekli koşullar özetle şöyle: “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak. Okur-yazar olmak. Başvuru tarihi itibarıyla ücretli bir işte çalışan olmamak. Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak. Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.”

16 bin 100 çiftçi yararlanacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, genç çiftçi hibe desteği ile ilgili yaptığı açıklamada özetle şu bilgilere yer verdi: “Bakanlar Kurulu Kararı gereği 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde genç çiftçi projelerine 30 bin TL hibe verilmesini öngören Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı’na 2017 yılında da devam edilecek. 2017 yılı için programın bütçesi 483 milyon TL olarak belirlenmiş olup, 16 bin 100 genç çiftçimize hibe desteği verilecek. Bu bütçenin 330 milyon TL’lik kısmının en az 11 bin genç çiftçiye büyükbaş/küçükbaş projeleri kapsamında verilmesi planlanıyor. Bu kapsamda genç çiftçilere en az 51 bin büyükbaş ve 100 bin küçükbaş hayvan dağıtılacak. Bu kapsamdaki hayvanlar geçen yıl olduğu gibi yine Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından temin edilecek.Bütçenin diğer kısmı ise ana hatlarıyla ağıl ve ahır yapımı ile arıcılık, kanatlı, ipekböceği yetiştiriciliği, meyvecilik, seracılık ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında verilecek.”

Tarım Kredi’den anahtar teslimi proje

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bu yıl, diğer yıldan farklı olarak tesis yapımı konusun da projeler içerisinde yer alacak ve genç çiftçilerin finans ihtiyacını gidermek amacı ile Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından daha etkin kredi kullanımı ve anahtar teslim proje gerçekleştirmeleri sağlanacağını ifade etti.

Projenin 2016 sonuçları

Geçen yıl yaklaşık 15 bin genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığı olarak 450 milyon liralık hibe kullandırıldığını hatırlatan Çelik: ” Bu bütçenin 337 milyon TL’si büyükbaş/küçükbaş hayvancılık projelerinde, 68 milyon TL’si arıcılık ve kanatlı projelerinde, 45 milyonu ise bitkisel üretim projeleri için kullandırıldı.Hayvancılık projeleri kapsamında; 8 bin 514 genç çiftçiye kişi başı 6 adet olmak üzere toplam 51 bin 084 büyükbaş hayvan ve 2 bin 680 genç çiftçiye ise kişi başı 40’ar adet olmak üzere 107 bin 200 adet koyun/keçi teslim edildi. Arıcılık ve kanatlı projeleri kapsamında 2 bin 264 genç çiftçiye 68 milyon TL ve bitkisel üretim projeleri kapsamında 1.520 genç çiftçiye 45 milyon TL hibe verildi.”dedi.

Desteklenecek proje konuları:

Genç çiftçi proje konuları ise şöyle belirlendi:

1- Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

– Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,

– Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,

– Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği,

– Kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

– İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

2- Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

– Kapama meyve bahçesi tesisi,

– Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

– Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

– Kültür mantarı üretimi,

3- Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

– Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,

– Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,

– Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi .

Hayvanı olmayana destek

Bu yıl uygulanacak genç çiftçi hibe desteğinde hayvan varlığı kriteri getirildi. En çok hibe verilen hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olanlara destek verilmeyecek. Hayvanı olmayanlara hibe verilecek. Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olanlar da destekten yararlanamayacak.

2016’da projesi geçmeyene destek yok

Genç Çiftçi Hibe Desteği Tebliği’ne göre, Resmi Gazete’nin 5/4/2016 tarihli 29675 sayısında yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olanlar da bu yıl hibe başvurusu yapamayacak. Ayrıca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın aynı proje konusunda diğer hibe programlarından yararlananlara da hibe verilmeyecek.

Başvuru: https://gencciftci.tarim.gov.tr/Account/UyeOl

Detaylı bilgi için: http://www.tarim.gov.tr/TRGM/Link/26/Genc-Ciftci-Projesi

Yazar: Ferhat Altun

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar