"Sektör Uzmanlarından Teraneler" kategorisindeki yazıları incelemektesiniz.

Milyarderlere Akıl Hocalığı Yapan Danışmanlar

Milyarderlere Akıl Hocalığı Yapan Danışmanlar

İş dünyasında herkesin iyi bir tavsiye ve ona rehberlik edecek, yol gösterecek birine ihtiyacı olabilir. Bu kişi illa aksakallı, yaşlı kişiler olmuyor. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs gibi isimleri zirveye giden yolda basamakları hızla çıkarken deneyimleri ve tavsiyeleriyle kimler destekledi? Her biri dolar milyarderi olan ve dünyanın en zenginleri listesinde yer alan kişilerin danıştıkları isimler… Teknoloji devi Apple’ın kurucu ortağı Steve Jobs 5 Ekim 2011’de hayatını kaybedene dek birçok CEO’nun yetişmesinde emeği geçti. Bunlardan ilk akla gelen isim stresli bir mesainin yanında yakın bir dostluğu da paylaştığı Apple’ın tepe yönetici Tim Cook. Steve Jobs, Facebook’un ilk yıllarında Mark Zuckerberg...

“Nerede O Eski Çalışanlar…”

“Nerede O Eski Çalışanlar…”

Günümüzde çalışanların % 77 sinin hiç aidiyet hissetmediğini ve kendini önemsiz gördüğünü biliyor muydunuz? Oysa her kademedeki çalışan bütünün vazgeçilmez bir parçasıdır.Buna rağmen çalışanların derdi ne, ya da kim böyle hissetmelerine neden oluyor. Çalışanların % 69 u iş, özel yaşam dengesini kuramıyor. Evde işi, işte evi düşünüyoruz ve olduğumuz yerde olamıyoruz bir türlü. % 81 imiz yeterli param olsa çalışmam görüşünde. Ama işimizin öz saygımızı ve özgüvenimizi nasıl beslediğini unutuyoruz… % 79 umuz mevcut işiyle kariyer yaşam hedeflerini dengeleyemiyor. Oysa iş ve özel yaşamımız birbirini tamamladığında gerçek tatmini yaşıyoruz. % 84 ümüz iş yerindeki iletişimsizliği öncelikli sorun olarak görüyor. Karşımızdakinin...

Franchise Almak İsteyenlere Rehber

Franchise Almak İsteyenlere Rehber

Bir birikiminiz var ve bunu bir markanın franchise’ını alarak kullanmak istiyorsunuz. Karar verilmesi gereken birçok konu var. Hangi sektör, hangi marka, nerede açılmalı, personel alınacak mı, hukuki boyutu nedir, franchise için ne kadar bütçe gerekir?.. Franchise, sistem doğru bir şekilde işlerse hem markaya hem de franchise alana birçok avantaj sağlıyor. Fakat böyle bir işe girişirken adımların dikkatli atılması gerekiyor.

Dünyanın Saygın Şirketlerinden Kurumsal İtibar Tüyoları

Dünyanın Saygın Şirketlerinden Kurumsal İtibar Tüyoları

Ipsos İtibar Konseyi Raporu Ipsos İtibar Konseyi (Reputation Council) dünyanın en saygın şirketlerinden bazılarının  üst düzey kurumsal iletişim yöneticilerinin görüşlerini bir araya getiriyor. 100’ü aşkın yöneticinin görüşlerinden oluşan rapor itibar yönetimi konusunda güncel eğilimlere ve pratiklere ışık tutuyor. Bu yıl 7.’si yayınlanan raporda yer alan itibar yönetiminde öne çıkan bazı temel eğilimler şunlardır:   • Özgünlük hissi yaratmak: Şirketler iletişimini yaptıkları ilkeler doğrultusunda yaşamalı ve verdikleri sözleri de mutlaka tutmalıdır.   • Sürdürülebilirliğin zorunluluğuna işaret etmek:  İş dünyası, sürdürülebilirlikte ilerlemenin, ancak bu unsur iş modelinin içsel bir parçası olduğunda başarılabileceği konusunda ortak fikre sahiptir.   • İtibar araştırmasından en iyi...

İşletme Sayıları, İşletmelerde Sağlanan İstihdam ve Katma Değer, Açılan-Kapanan İşletme Sayıları

İşletme Sayıları, İşletmelerde Sağlanan İstihdam ve Katma Değer, Açılan-Kapanan İşletme Sayıları

  Tablo 25’te Türkiye’deki işletme ölçeklerine göre işletme sayısı, istihdam ve katma değer verileri, Tablo 26’da ise yıllar bazında açılan-kapanan firma sayıları görülmektedir. Tablodan görüldüğü üzere işletmelerin sayı olarak %99,9’unu KOBİ’ler oluşturmaktadır. KOBİ’lerin istihdamdaki payı %78, katma değerdeki payı ise %55,1’dir. 2012 yılında açılan işletme sayısında meydana gelen artışta, son 5 yılda girişimcilik konusunda verilen desteklerin ve düzenleyici çerçevede yapılan iyileştirmelerin katkısı olduğu söylenebilir. Ancak şirketler uzun bir tasfiye sürecinden sonra kapanabildikleri için 2008 krizinden etkilenen işletmeler 2012 yılı  istatistiklerine yansıyarak kapanan firma sayısında önemli bir artış gözlenmiştir.          

Biri Marka Mı Dedi ?

Biri Marka Mı Dedi ?

Amerikan Pazarlama Birliği’nin tanımına göre; Marka,”bir isim, terim, işaret, sembol ya da diğer göstergelerin bir satıcının ürününü diğerinden ayırt edici nitelikte olmasıdır”. Stephen King’in söylediği gibi, “Ürün bir fabrikada yapılan bir şeydir, marka ise müşterinin satın aldığı bir şeydir”. Kendisinin fabrikada kozmetik ürettiğini, mağazadaki müşterilerinin ise umut satın aldığını söylerken, Revlon’un kurucusu Charles Revson da benzer bir noktaya işaret etmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere marka zihinlerdeki bir kavram halini almaktadır. Herhangi bir kurumun markası, farklı kişilerin zihninde farklı yelerde olabilir. Markalaşmanın en önemli kurallarından biri faaliyetlerin istikrarlı bir şekilde yürütülmesi ve stratejik plan oluşturularak ilerlenmesine bağlıdır. Bir markanın rakiplerinden farklılaşmasının...

Limited Şirketleri

Limited Şirketleri

Orta düzey ciroya sahip veya sahip olacağını düşünen işletme sahiplerine uygun bir şirket türüdür.  İki ve daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup ortakların sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirkettir. Limited şirketler asgari 10.000 -TL sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında Limited Şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur. Ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL veya bunun katları olması lazımdır. Limited şirketlerin özellikleri: – Limited şirketin kuruluş işlemleri, anonim şirketin kuruluş işlemlerine göre daha kolaydır. – Şirket bir ticaret unvanına...

ARALIK 2012 İHRACAT RAKAMLARI

ARALIK 2012 İHRACAT RAKAMLARI

SEKTÖREL BAZDA   İHRACAT RAKAMLARI -1000   $      ARALIK OCAK-ARALIK SEKTÖRLER 2011 2012 Değişim    (’12/’11)  Pay(12)    (%) 2011 2012 Değişim    (’12/’11)  Pay(12)    (%) I. TARIM 1.866.851 1.844.656 -1,19 15,53 17.870.628 19.158.123 7,20 12,62    A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.386.950 1.305.927 -5,84 10,99 13.061.783 13.628.081 4,34 8,97      Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. 569.956 519.365 -8,88 4,37 5.457.379 5.887.660 7,88 3,88      Yaş Meyve ve Sebze 340.356 309.899 -8,95 2,61 2.335.772 2.184.807 -6,46 1,44      Meyve Sebze Mamulleri 119.030 101.052 -15,10 0,85 1.204.331 1.262.119 4,80 0,83      Kuru Meyve ve Mamulleri 121.089 112.275 -7,28 0,95 1.370.830 1.367.594 -0,24...

TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, Mart 2013

TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, Mart 2013

İhracat ve ithalat verileri iş dünyasının karnesi niteliğindedir. Bu karneye bakarak neleri doğru neleri yanlış yapıyoruz görebiliriz.