"İş Planı" kategorisindeki yazıları incelemektesiniz.

Yoksa Sizde İş Planı Olmayanlardan Mısınız ?

Yoksa Sizde İş Planı Olmayanlardan Mısınız ?

Türkiye’deki şirketlerin % 65’inin ilk 5 yılda kapandığını, % 25’inin 5-10 yıl arasında faaliyetini sürdürdüğünü, yalnızca % 10’unun 10 yıldan uzun ayakta kalabildiğini biliyor muydunuz. Peki bu dramatik tablonun sebepleri arasında iş planı kavramının ciddiye alınmaması yer alıyor olabilir mi? Benim cevabım evet çünkü nereye gideceğini bilmeyen bir kişiye haritalar yardım edemez. Girişimci öncelikle nereye gideceğine karar vermeli ve o yolda karşılaşabileceği belirsizlikleri iş planı yardımıyla tespit etmelidir. *Ülkemizde ilk faaliyet yılında kapanan işletmelerin % 93’ün iş planı bulunmuyor. *ABD’de ise ilk faaliyet yılı içerisinde yok olan şirketlerin %65’inin bir iş planının bulunmuyor.   Neden İş Planı Hazırlamalıyım Hayalinizi gerçekleştirmeden önce...

İşyeri Açma ve Çalıştırma İçin İstenen Belgeler

İşyeri Açma ve Çalıştırma İçin İstenen Belgeler

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları; 3572 sayılı işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulune Dair Kanun , 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve salahiyet kanunu, 222 sayılı ilk Öğretim Kanunu, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 4250 sayılı İspirtolu İçkiler Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 634 sayılı kat mülkiyeti Kanunu, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili diğer kanun, yönetmelikler ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe...