"Bunları biliyor muydunuz ?" kategorisindeki yazıları incelemektesiniz.

Yoksa Sizde İş Planı Olmayanlardan Mısınız ?

Yoksa Sizde İş Planı Olmayanlardan Mısınız ?

Türkiye’deki şirketlerin % 65’inin ilk 5 yılda kapandığını, % 25’inin 5-10 yıl arasında faaliyetini sürdürdüğünü, yalnızca % 10’unun 10 yıldan uzun ayakta kalabildiğini biliyor muydunuz. Peki bu dramatik tablonun sebepleri arasında iş planı kavramının ciddiye alınmaması yer alıyor olabilir mi? Benim cevabım evet çünkü nereye gideceğini bilmeyen bir kişiye haritalar yardım edemez. Girişimci öncelikle nereye gideceğine karar vermeli ve o yolda karşılaşabileceği belirsizlikleri iş planı yardımıyla tespit etmelidir. *Ülkemizde ilk faaliyet yılında kapanan işletmelerin % 93’ün iş planı bulunmuyor. *ABD’de ise ilk faaliyet yılı içerisinde yok olan şirketlerin %65’inin bir iş planının bulunmuyor.   Neden İş Planı Hazırlamalıyım Hayalinizi gerçekleştirmeden önce...

“Nerede O Eski Çalışanlar…”

“Nerede O Eski Çalışanlar…”

Günümüzde çalışanların % 77 sinin hiç aidiyet hissetmediğini ve kendini önemsiz gördüğünü biliyor muydunuz? Oysa her kademedeki çalışan bütünün vazgeçilmez bir parçasıdır.Buna rağmen çalışanların derdi ne, ya da kim böyle hissetmelerine neden oluyor. Çalışanların % 69 u iş, özel yaşam dengesini kuramıyor. Evde işi, işte evi düşünüyoruz ve olduğumuz yerde olamıyoruz bir türlü. % 81 imiz yeterli param olsa çalışmam görüşünde. Ama işimizin öz saygımızı ve özgüvenimizi nasıl beslediğini unutuyoruz… % 79 umuz mevcut işiyle kariyer yaşam hedeflerini dengeleyemiyor. Oysa iş ve özel yaşamımız birbirini tamamladığında gerçek tatmini yaşıyoruz. % 84 ümüz iş yerindeki iletişimsizliği öncelikli sorun olarak görüyor. Karşımızdakinin...

KOBİ’lerin Ülke Ekonomimize Katkısı

KOBİ’lerin Ülke Ekonomimize Katkısı

Küçük ve Orta Bütçeli İşletmelerden Dev Adımlar KOBİ’ ler toplam girişim sayısının %99,9’unu, istihdamın %77,8’ini, maaş ve ücretlerin %51,5’ini, cironun %64,8’ini, faktör maliyetiyle katma değerin %55,5’ini, maddi mallara ilişkin brüt yatırımın %41,1’ini oluşturmaktadır.  

Ödemeler Artık Online Yapılıyor

Ödemeler Artık Online Yapılıyor

Dünya çapında yüzde 56’lık bir nüfus bankacılık işlemlerini artık online gerçekleştiriyor. Faturasını online ödeyen, otomatik ödeme talimatı veren ya da ödemelerini online olarak onaylayan kişiler bu işlemlerin ne kadar kolay olduğunu ve nasıl alışkanlık haline dönüştüğünü biliyorlar. Burada asıl önemli olan nokta ise, dönem dönem karşılaşılan “hack”lenme veya özel bilgilerin ele geçirilmesi haberlerine rağmen, online işlem yapan nüfusun yarıdan fazlasının online bankacılıkla ilgili içlerinin rahat olduğu. Akıllı teknolojilerle büyüyen daha geniş demografik bir kitleye her geçen gün ulaştığımızı ve güvenlik teknolojilerinin de daha da kapsamlı hale geleceğini göz önünde bulundurarak, bahsettiğimiz yüzde 56’nın çok daha yüksek oranlara çıkacağına inanıyoruz.